Op weg naar een IKC

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen delen. Soms is het een manier om het eigen marktaandeel te behouden of vergroten. Of het ontstaat als er sprake is van een integraal huisvestingsplan. In de praktijk zijn er uiteenlopende vormen van samenwerking te vinden. Dat varieert van het sec samen delen van een gebouw tot de meest vergaande variant van samenwerking in een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing.
Download hier de brochure 'Op weg naar een IKC'.