En nu de zakelijke kant van het IKC

Een begrotingstool

Stel de samenwerkingspartners zijn gevonden en je werkt aan de ontwikkeling van een brede school of IKC of je bent manager van een bestaande brede school of IKC. Dan krijg/heb je te maken met een aantal samenhangende processen. Het ontwikkelen van de inhoud (visie en uitwerking), eventueel de (ver)bouw, het facilitair management, de organisatie en communicatie. De keuzes die je hierin maakt, beïnvloeden elkaar onderling. Bijvoorbeeld, vanuit visie ontwikkel je een activiteitenprogramma, keuzes in de bouw beïnvloeden je facilitaire kosten. Voor een goede samenwerking binnen een brede school is vertrouwen onontbeerlijk. Bij de zakelijke kant werk je aan vertrouwen door volstrekt transparant te zijn. Transparant wat betreft ieders ruimtegebruik, rechten en plichten, taken en verantwoordelijkheden, mandaten, kosten en dekking. Met deze handreiking willen we de zakelijke kant van de brede school toegankelijker maken voor (toekomstige) managers van een brede school. Zij dienen hun bestuur immers goed te kunnen adviseren over deze onderwerpen. Daarnaast is een goede uitwerking nodig om een duurzame samenwerking binnen je brede school mogelijk te maken! Deze handreiking reikt de juiste vragen aan die je stelt om de zakelijke kant van je brede school in beeld te krijgen, te organiseren en betaalbaar te houden met suggesties voor antwoorden.

U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestel hier.