Handreiking Maatwerk Onderwijstijden

Een uitgave van IKOOK

Het bieden van maatwerk in onderwijs: dat is de ambitie die steeds meer scholen uitspreken. Maar wat betekent dit voor je onderwijs? Welke ervaringen zijn er al opgedaan? Dat zijn vragen die in deze handreiking worden beantwoord. Hierbij ligt de focus op vergaande invoering van maatwerk in onderwijs, gekoppeld aan flexibilisering in onderwijstijden die daarop kan volgen. In deze brochure worden  ervaringen gedeeld van scholen die al langere tijd aan de slag zijn met de flexibilisering van hun onderwijs en onderwijstijden binnen het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’. Download de handreiking hier.