Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan EtuConsult BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.etuconsult.nl

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van EtuConsult BV. EtuConsult BV is daarvoor niet aansprakelijk.

EtuConsult BV behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein www.etuconsult.nl  vallen), zijn slechts informatief. EtuConsult BV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten bij EtuConsult BV voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EtuConsult BV, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

® 2019, EtuConsult BV. Alle rechten voorbehouden.