Over ons

EtuConsult, in 2007 opgericht door Job van Velsen, is hét landelijk adviesbureau voor brede scholen, IKC's, kindcentra, onderwijs en kinderopvang.
Wij adviseren, coachen en ondersteunen bij inhoudelijke en organisatorische vragen, bij huisvesting, onderzoek, bijeenkomsten en vernieuwende concepten. Wij helpen u succesvolle samenwerking mogelijk te maken.
Zo bouwen wij, letterlijk en figuurlijk, aan de toekomst van kinderen. Want de Wereld van de Toekomst is wat Kinderen ervan maken.

Onze ervaring

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van onderwijs, opvoeden, opvang en zorg. We zijn specialist in het ontwikkelen van brede scholen en IKC’s. Ook organiseren wij ketensamenwerking tussen de domeinen zorg, onderwijs, welzijn, kinderopvang, ouders en buurt. En wij ontwerpen onderwijskundige concepten, nieuwe werkwijzen en instrumenten om professionals te ondersteunen. Ook kennen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. Met al deze kennis en ervaring kunnen wij u helpen om tot een integrale aanpak te komen tussen de verschillende partijen. Doel is maatwerk voor elk kind dat aansluit bij zijn of haar situatie, mogelijkheden en talenten.

Onze visie

Wij willen bijdragen aan de wereld van morgen. Een mooie en gezonde wereld. Een wereld die werk, welzijn en plezier verbindt. Een wereld waarin mensen zich volop kunnen ontwikkelen. Die wereld begint vandaag. Op school, waar kinderen alle ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en verder te brengen.  Om dat voor elkaar te krijgen willen wij het begrip ‘school’ nieuwe betekenis geven. Terug naar de betekenis van het oorspronkelijke ‘Scola’: vrije tijd, liefhebberij, ruimte en studie. Die school is geen school, maar een doorlopend en integraal aanbod op het kruispunt van onderwijs, opvang en welzijn. Dat vraagt van alle betrokkenen dat ze het belang van ‘delen’ zien en daar volop aan willen bijdragen.

Hoe we werken

Ook als EtuConsult willen we bijdragen aan een zo effectief mogelijk leerproces en een brede ontwikkeling voor kinderen tussen 0 en 15 jaar. Daarbij halen we de wereld binnen en treden we de wereld tegemoet. Bijvoorbeeld door talenten te zoeken en te verbinden – twee sleutelbegrippen in ons werk. We benutten kennis en ervaringen uit de praktijk en van professionals en wetenschappers in ons netwerk. Goede ideeën en initiatieven passen we toe in opvang en onderwijs. Zo bouwen we aan een fundament van nieuwsgierigheid, vertrouwen, respect, kennis én ambitie waarop ouders en professionals samen tot succes komen.

Even voorstellen

Job van Velsen en Alice jansen zijn de vaste adviseurs bij EtuConsult. Anja van Ekris verzorgt de vormgeving. Zij stellen zich hier aan u voor. Daarnaast werken wij samen met een aantal zeer ervaren zzp-ers en hebben wij een groot netwerk van relaties, NGO's en andere organisaties waar we kennis en ervaringen mee uitwisselen om altijd goed te kunnen inspelen op de actualiteit en uw vragen.  

Job van Velsen

Job van Velsen

“Kansen om de wereld op uw school, gemeente of kinderopvangorganisatie binnen te halen liggen voor het oprapen. Maar je moet ze wél zien. Ik kan helpen ze in uw omgeving te vinden. En door ze te benutten om uw organisatie te versterken.”

Job van Velsen is eigenaar/oprichter van EtuConsult, adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Job is bijna dertig jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs, als leerkracht, Ib-er, adjunct directeur en de laatste 15 jaar als directeur. Vanuit zijn visie en enthousiasme werden de scholen die hij in Almere oprichtte, al vanaf het begin breder en zocht hij met zijn scholen altijd verbinding met de community. Niet voor niets wordt Job gezien als een verbinder pur sang.

Job werkte 6 jaar als projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen dat hij in 2009, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, opzette.  Job is een veelgevraagd spreker of moderator op congressen en symposia over onderwijs, brede scholen en IKC. 

Job is bereikbaar op 06 13 75 81 40. Of stuur een mail naar Job: jobvanvelsen@etuconsult.nl

Alice Jansen

Alice Jansen

“Ontwikkelen? Dat doe je samen.”

Alice Jansen is senior adviseur bij EtuConsult. Haar roots liggen in het basisonderwijs. Daar was ze leerkracht en directeur. Daarna werkte Alice als adviseur en manager van een educatieve dienstverlener. Ze was ook adviseur bij het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. 

In haar werk zoekt ze altijd naar verbinding, verbinding tussen mensen, tussen organisaties en met de omgeving.

Alice adviseert gemeente-, school- en kinderopvangbesturen in het brede palet van IKC ontwikkeling. Ook begeleidt en coacht ze managementteams en individuele directeuren.

Alice is telefonisch bereikbaar via 06 53 49 81 82

Of via de mail, alicejansen@etuconsult.nl

Gabrielle van der Gant

Gabriëlle van der Gant – Secretariaat

 

Gabriëlle werkt al 10 jaar bij het SecretariaatsBuro in Almere, daar voert zij sinds anderhalf jaar het complete secretariaat voor EtuConsult. Omdat Gabriëlle een secretaresse op afstand is en een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en secretaresse ontzettend belangrijk is, houdt zij nauw contact met Job en Alice. Zij ondersteunt Job waar nodig en onderhoudt de administratieve en secretariële ondersteuning voor directie en adviseurs van EtuConsult. Zij zorgt ervoor dat alles op de achtergrond netjes verloopt, maakt o.a. agenda’s klaar, redigeert stukken, houdt inschrijvingen van congressen bij en draagt zorg voor de financiële administratie. Gabriëlle is moeder van 4 jonge kinderen en heeft daardoor veel affiniteit met het thema kindcentrum.

U kunt Gabrielle met uw vragen, of een terugbelverzoek, bereiken via E-mail: ditis@etuconsult.nl

Anja van Ekris

Anja van Ekris

"Kunst en cultuur hebben het in zich om te raken en te verwonderen. Kunst en cultuur kleuren het leven. Zij verleiden ons bijvoorbeeld om op andere manieren naar de wereld te kijken. Dat gaat echter niet altijd van zelf, dat moet je ook leren."

Anja van Ekris is sinds 2009 verbonden aan EtuConsult als specialist kunst & cultuur. Anja verzorgt voor EtuConsult styling en grafisch ontwerp waaronder de vormgeving van de visiedocumenten en nieuwsbrieven van onze relaties.

Anja ontwikkelt en begeleidt daarnaast projecten op het gebied van kunst en cultuur voor brede scholen en kindcentra.  

Anja is bereikbaar via: 036 53 25 785. Of stuur een mail naar ditis@etuconsult.nl