Het schoolbestuur als starter in de kinderopvang

Steeds meer schoolbesturen zien vanuit strategische overwegingen kansen in een goede samenwerking met de kinderopvang. Hierbij spelen financiële, onderwijsinhoudelijke, personele, organisatorische en marktpositionele argumenten een rol. Bij de introductie van de motie Van Aartsen/Bos in 2006 hebben veel schoolbesturen gekozen voor het zogenaamde makelaarsmodel. Deze lichte vorm van samenwerking voldeed in vele situaties prima. Naast deze lichte vorm van samenwerking zijn andere samenwerkingsvormen ontstaan. Inmiddels zien schoolbesturen de mogelijkheid om de kinderopvang in eigen beheer aan te bieden. Deze handreiking is gericht op de laatste groep: schoolbesturen die overwegen zelf kinderopvang (voor 0 tot 4 jarigen en/of 4 tot 13 jarigen) te starten of dit besluit al genomen hebben. Bron: Netwerkbureau Kinderopvang

U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestel hier.