Handreiking IKC-Raad

In deze handreiking wordt een verkenning gemaakt van verschillende mogelijkheden om de MR van de school en de OC van de opvang met elkaar te integreren. Omdat er bij een integratie sprake is van één raad voor medezeggenschap in het gehele IKC zal er verder gesproken worden van een IKC-raad.

Het is niet mogelijk om de verschillende organen simpelweg in elkaar te schuiven in verband met verschillende wetgeving. De modellen in deze handreiking zijn zo vormgegeven dat ze aan alle wetgeving voldoen. Bij het vormgeven van de modellen is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) als leidende wet gekozen, omdat deze wet beleidsmatig het meest passend is.

Het doel van deze handreiking is om praktische handvatten te bieden om de oudercommissie vanuit de kinderopvang, het personeel van de kinderopvang en de medezeggenschapsraad vanuit onderwijs meer met elkaar te integreren. Er worden drie modellen besproken die oplopen in mate van integratie. Dat wil zeggen dat model 1 nog een lage mate van integratie heeft. Model 2 en 3 zijn varianten voor die IKC’s die al wat verder zijn in het proces van samenwerking.

U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestel hier.