Samenwerking zoeken, benutten en versterken

Brochure voor ouders over brede scholen.

Er zijn in Nederland al ongeveer 2500 brede basisscholen en/of kindcentra. De verwachting is dat die aantallen de komende jaren flink gaan toenemen. De brede school en het kindcentrum (IKC) wordt dan ook wel gezien als één van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het onderwijs sinds de invoering van de basisschool. In het onderwijs en in de kinderopvang, bij welzijnsorganisaties en gemeentes is de brede school niet meer weg te denken van de agenda. En ook de rijksoverheid levert een bijdrage. Het ministerie van OCW laat steeds vaker horen hoe belangrijk de rol van brede scholen is in onze samenleving.Deze  brochure geeft informatie over wat kenmerkend is voor brede scholen, speciaal geschreven voor de doelgroep ouders van (basis)schoolgaande kinderen. Een uitgave van het Landelijk Steunpunt brede Scholen. 

U kunt een digitaal exemplaar van onze brochure aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestel hier.