Successen delen werkt. 2013

De ontwikkeling van brede scholen zet door. In dit boekje vindt u informatie over de laatste trends en ontwikkelingen. De acht schoolportretten geven een indruk van het enthousiasme en de variëteit binnen de verschillende brede scholen. Wij hopen dat de aanpak en keuzes van andere brede scholen u inspireren!

Nederland telt steeds meer brede scholen. Op dit moment zijn het er ongeveer tweeduizend. In een brede school werken één of meer scholen samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met wie wordt samengewerkt, met welke doelen en voor welke doelgroepen, verschilt per school. Dit hangt onder meer samen met de wijk, de stad of het dorp waarin de school staat, en vaak ook met andere omstandigheden die van plaats tot plaats verschillen.

Proceskwaliteit kan beter
De gegevens in dit boekje zijn gebaseerd op het Jaarbericht Brede Scholen en Integrale Kindcentra 2013. Voor dit Jaarbericht is deze keer nadrukkelijk gekeken naar de proceskwaliteit van brede scholen. Uit het onderzoek blijkt dat de proceskwaliteit van veel brede scholen nog niet optimaal is. Om dit te verbeteren moeten de partners in de brede school gezamenlijk de doelen formuleren en daar hun activiteiten op afstemmen. Ook is het belangrijk dat zij de activiteiten na verloop van tijd samen evalueren en waar nodig aanpassen.

Integraal kindcentrum
Steeds meer brede scholen noemen hun samenwerkingsverband een (integraal) kindcentrum (IKC). Bij deze IKC’s is onderzocht hoe de school en hun partners met elkaar samenwerken. Deze integrale kindcentra zijn nog volop in ontwikkeling en vertonen grote verschillen in de integratie van onderwijs en opvang.

U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestellen kan hier.