Verschijningsvormen van de brede school. ( 2013)

Er is niet één soort brede school. Brede scholen komen in verschillende verschijningsvormen in ons land voor. Naast de ‘klassieke brede school’, de oudste verschijningsvorm van een brede school die vooral vanuit achterstandenbeleid werd opgericht, onderscheidt het Landelijk Steunpunt vier andere vormen van brede scholen: het ‘netwerkmodel’, het ‘compacte model’, een ‘breed voorzieningen model’ en het ‘integrale model’. Dat staat in de brochure ‘Verschijningsvormen van brede scholen 2013’. De brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Sardes, NJi en AVS.

Download hier de brochure ‘Verschijningsvormen van de brede school’.