Over Overblijven

Rust, reinheid en regelmaat. Het klinkt wat ouderwets, maar voor kinderen is een evenwichtige dagindeling nog net zo belangrijk als vroeger. Goed ontbijten voordat je van huis gaat en een echte lunchpauze tussen de middag zijn essentieel. Kinderen kunnen zich beter concentreren als ze op gezette tijden een echte maaltijd en een gezond tussendoortje krijgen. En ze leren ook beter! Daarom is het van groot belang dat kinderen die tussen de middag op school overblijven in alle rust hun boterhammen kunnen opeten. Ook moet er gelegenheid zijn voor een spelletje of een andere bezigheid die niet met het onderwijs te maken heeft. De meeste kinderen hebben dat gewoon nodig om er ’s middags weer tegenaan te kunnen. De school organiseert, in overleg met de ouders, het overblijven. Dat is vaakgeen gemakkelijke opgave. Soms is er geen geschikte overblijfruimte en moeten de leerlingen zich in hun eigen lokaal vermaken. Ook is het niet altijd mogelijk om – goede – overblijfkrachten te vinden. Het is daarom aan de school om een eigen visie op de overblijf te ontwikkelen. Deze brochure helpt u bij het vinden van oplossingen die passen bij uw school en de wensen van de ouders. Iedereen wil dat kinderen met plezier naar school gaan. Een goed geregelde opvang tussen de middag draagt bij aan een geslaagde schooldag!Over Overblijven is een publicatie van het voormalig Netwerkbureau Kinderopvang, waar Job van Velsen als adviseur bij betrokken was.

U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestel hier.