Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid.

Dit instrument, ontwikkeld door EtuConsult en Stichting Aktief Ouderschap, is bedoeld voor alle organisaties die met kinderen werken en voor ouders. Met dit instrument kunt u samen ouderpartnerschap in beeld brengen, verder ontwikkelen, borgen en bewaken. Het helpt u om inzicht te krijgen in alle aspecten die van belang zijn bij ouderpartnerschap. Kinderen brengen veel meer tijd thuis door dan op school of de opvang. Partnerschap tussen ouders en school/opvang draagt bij aan zowel de leerprestaties van kinderen, als aan hun motivatie, hun welbevinden, hun zelfbeeld en hun zelfwaardering. Er is gekozen voor de term ouderpartnerschap, omdat deze wederkerigheid impliceert. Bij partnerschap gaat het niet alleen om de beweging van ouders richting school/opvang, maar ook om een beweging van de school/opvang richting de thuissituatie.

U kunt de kwaliteitskaart in geprinte versie, op stevig karton, bestellen via ditis@etuconsult.nl.  U betaalt € 2,50 euro per stuk, inclusief 6% BTW en verzendkosten.