Kwaliteitscriteria van brede school en IKC.

Met deze kwaliteitskaart krijgt u alle belangrijke aspecten van uw eigen brede school in beeld. Dit kan bij de start van het proces als de brede school nog gestalte moet krijgen, of gaandeweg als u de kwaliteit van uw brede school wilt verbeteren. De kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en bij de evaluatie daarvan. Na het invullen krijgt u geen oordeel over of u wel of niet een brede school bent, of binnen welk type de brede school valt. Wel wordt inzichtelijk of u de goede dingen doet, of u de dingen goed doet en op welke punten nog iets te verbeteren valt. Dat beeld wordt het duidelijkst als de verschillende partijen in de brede school deze kwaliteitskaart samen invullen en in gesprek gaan: dit levert al een start voor kwaliteitsverbetering op.

De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door Oberon in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen en succesfactoren met en van brede scholen, onderzoeksresultaten en literatuur.

Download hier de digitale versie van de kwaliteitskaart.

U kunt de kwaliteitskaart in geprinte versie, op stevig karton, bestellen via ditis@etuconsult.nl.  U betaalt € 2,50 euro per stuk, inclusief 6% BTW en verzendkosten.

De kwaliteitskaart hebben wij ook omgezet in een digitale 'nul-meting' die u met meerdere collega's tegelijk in kunt vullen. Voor meer informatie klik hier.