Doorgaande lijn in beeld
Instrument voor onderwijs en opvang

De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij de doorgaande lijn. Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? Hoe zorgen we voor een natuurlijke brug tussen de verschillende leefwerelden waarin kinderen opgroeien?
Met dit instrument kunt u de doorgaande lijn van uw organisaties in beeld te brengen. Het helpt u om inzicht te krijgen in alle aspecten die van belang zijn bij de doorgaande lijn.

Download hier het instrument "Doorgaande lijn in beeld"