Alle neuzen één kant op.

Samenwerking wordt pas een succes als op alle niveaus dezefde visie wordt gedeeld en uitgedragen. Ieder niveau vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat afstemming, elkaar tijdig informeren, kritisch meedenken over vorm en inhoud, op het juiste moment, een voorwaarde voor succes is. Vanzelfsprekend dan ook dat wij in onze trajecten ook de raden van toezicht op het juiste moment betrekken in het IKC-proces. We organiseren o.a. kennismakingsbijeenkomsten voor de verschillende betrokken raden, discussiebijeenkomsten met of zonder gastspreker, of we gaan met elkaar op bezoek bij een aansprekend voorbeeld en stellen daar onze vragen. Informeert u naar de mogelijkheden.