Studiedagen, werkbijeenkomsten enz.

Van hoofd naar handen, van visie naar vorm, iedere keer weer een uniek proces, met unieke uitkomsten. Tijdens werkbijeenkomsten over visie gaat het over dromen, over hoe, waar en waarmee kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, tot leren komen. We hebben het over de visie op de organisatie, over de visie op leren en ontwikkelen. En over ambities. We formuleren een stip, een stip op de horizon die helpt bij de richting, die helpt bij het koershouden want de weg naar een IKC is boeiend, uitdagend, leuk en spannend, maar ook vol onverwachtse hobbels en kuilen. Wij helpen te voorkomen dat u in zo'n valkuil tuimelt. EtuConsult helpt u als partners bij het ontwerpen van uw visie op leren en ontwikkelen, bij het formuleren en vastleggenvan uw uitgangspunten. praktisch en oplossingsgericht, dus niet alleen praten, ook of vooral doen. Informeert u eens naar de mogelijkheden.