image-74

Safetynet

Op 2 en 3 december 2015 organiseerde de Interlandelijke taskforce Kinderrechten een tweedaagse conferentie op Aruba met als thema het Safetynet. EtuConsult was in belangrijke mate betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering, daarin ondersteund door Yvette Vervoort van Buro 8020 . Job van Velsen was gedurende de twee conferentiedagen tevens moderator.
In dit magazine, Safetynet, leest u over de opbrengsten, de aansprekende voorbeelden, de presentaties en andere waardevolle informatie die tijdens deze conferentie besproken en gedeeld is. U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door het sturen van een mail. Vermeldt u in dat geval uw naam, organisatie, telefoon en e-mailadres. Bestel hier.

Dit magazine is bedoeld voor alle medewerkers en professionals die werken met kinderen. Met als doel de kennis over het Safetynet nog breder te delen en de informatie breder en makkelijk toegankelijk te maken. Tijdens de tweedaagse conferentie werd zowel Engels, Nederlands als Papiaments gesproken. We lieten die keuze bij de sprekers. Ook in dit magazine vindt u artikelen in het Engels en in het Nederlands. Mocht u moeite hebben met het lezen van een andere taal dan die u gewend bent, zoekt u dan een collega die u kan helpen bij de vertaling. Ook dat is Safetynet. Nagenoeg alle bijdragen in dit magazine zijn door sprekers of andere deelnemers aan de conferentie aangeleverd. Deze teksten zijn minimaal geredigeerd om zo dicht mogelijk bij de oorsprong te blijven. Voor en door het werkveld, u leest de voorbeelden uit de praktijk!