Model Samenwerkingsovereenkomsten

Overal in het land ontwikkelen kinderopvangorganisaties en scholen een visie op samenwerking en ontstaan samenwerkingsverbanden. Er komt mogelijk een moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt, is het reeds bestaande en veel gebruikte format van het voormalig Landelijk Steunpunt Brede Scholen doorontwikkeld door Kindcentra 2020. Bron: Kindcentra 2020 en Kinderopvang totaal.

Bij de vorming van kindcentra (IKC’S) zijn een aantal randvoorwaarden en waarborgen. Kort samengevat gaat het daarbij om gelijkwaardige partners die gezamenlijk de keuze maken om duurzaam samen te werken in een kindcentrum, waarbij de totstandkoming van kindcentra op lokaal niveau op een evenwichtige manier geschiedt.

Als de gezamenlijke visie staat, is het de vraag: hoe nu verder? En dat wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden wanneer er al tal van goede voorbeelden zijn, vindt Kindcentra 2020. Daarom zijn er in de handreiking diverse best practice-voorbeelden opgenomen van hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang formeel vorm krijgt, inclusief een format voor een samenwerkingsovereenkomst.

Het format samenwerkingsovereenkomst bevat 16 onderwerpen die van belang zijn bij het aangaan van een formele samenwerkingsovereenkomst.