Versterking burgerschapsvorming

In hun brief aan de Tweede Kamer van 29 april 2015 hebben de bewindslieden van OCW, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Stevige impuls cultuureducatie voor vmbo leerlingen

In de tweede ronde van de regeling Cultuureducatie in het VMBO ondersteunen het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds 16…

Verslag Gluren bij de buren 'Uit de kunst'

Op een stralende, zonnige voorjaarsdag gingen we op pad naar Zutphen en Wehl om daar te kijken bij twee goede voorbeelden van werken met het thema…