Onderwijsraad schetst stappen op weg naar inclusief onderwijs

Inclusiever onderwijs heeft als stip op de horizon dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking. De Onderwijsraad bracht vandaag een advies uit om onderwijs inclusiever te laten worden. De PO-Raad steunt het advies en is blij dat de Onderwijsraad zich uitspreekt en richting kiest voor inclusiever onderwijs. Bron: PO-raad

De Onderwijsraad doet in zijn advies Steeds Inclusiever drie aanbevelingen:

  1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen en verbreed de huidige zorgplicht. Maak een landelijke norm voor de lichte ondersteuning en toerusting. En leg die norm wettelijk vast. Samenwerkingsverbanden helpen scholen bij het organiseren van zwaardere en complexe zaken. De huidige zorgplicht moet worden verbreedt zodat die ook de overgangen ‘in loopbaan en leefwerelden’ omvat.
  2. Breng onderwijssoorten dichter bij elkaar. Speciaal en regulier onderwijs moeten beter mengen. Bijvoorbeeld door één locatie te delen. De raad stelt voor mengvormen te laten ontstaan en zo faciliteiten en expertise te delen. Maar ook scholing en professionaliserings-activiteiten voor leraren en onderwijsteams zijn nodig.
  3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs. Besturen zouden rechtstreeks bekostigd moeten worden voor alle lichte ondersteuning en toerusting, en samenwerkingsverbanden krijgen de middelen voor alle complexere vormen. Én, zegt de raad: breng het inspectiekader in overeenstemming met de voorgestelde verbrede zorgplicht, zodat scholen ook gewaardeerd worden voor hun inzet voor inclusievere onderwijs. Lees hier het hele artikel