Lekker naar buiten! met Subsidie Jong Leren Eten

Bron: Gezondeschool.nl

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Vanaf 1 september kunnen scholen belangstelling voor deze subsidie registreren via het account op Mijngezondeschool.nl.