Eerste resultaten onderzoek Sardes en Oberon naar implementatie urenuitbreiding voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Dit zijn peuters die volgens gemeenten een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vaak vanwege minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie. Vanaf 1 augustus hebben deze kinderen recht op 960 uur voorschoolse educatie (16 uur per week), dit was 600 uur (10 uur per week). Bron: Sardes

Lees verder voor o.a. downloads goede praktijkvoorbeelden en hele artikel.