Per 1 augustus 2020: meer uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Minister Slob heeft besloten de inwerkingtredingsdatum van de urenuitbreiding voorschoolse educatie definitief vast te stellen op 1 augustus 2020.Bron: Ministerie van OCW

De inwerkingtredingsdatum is al eerder op verzoek van de sector met zeven maanden uitgesteld. Minister Slob wil de datum niet opnieuw uitstellen, omdat er de afgelopen weken geen voorschoolse educatie heeft plaatsgevonden en het daarom juist nu extra belangrijk is dat de urenuitbreiding doorgang vindt. Meer informatie is te lezen in de Kamerbrief onderwijsachterstandenbeleid.