Als de scholen weer opengaan, wordt het mogelijk een rommeltje

Deze week gaan de basisscholen weer open. Maar tussen veel scholen en de kinderopvang is nog niets afgesproken, zeggen brancheorganisaties. Bron: NRC

Bijna de helft van de scholen blijkt geen contact te hebben gezocht met de naschoolse opvang om roosters af te stemmen, ondanks de dringende oproep van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) en de PO-Raad (koepelorganisatie van basisschoolbesturen). Dat blijkt uit een rondgang van de brancheorganisaties langs 44 kinderopvangcentra, die volgens Branchevereniging Kinderopvang representatief zijn voor de hele sector. 

Brancheorganisaties vrezen dat de situatie voor de buitenschoolse opvang (bso’s) onhoudbaar wordt wanneer scholen op 11 mei opengaan zonder de roosters met de opvangcentra te hebben afgestemd. „Sommige bso’s halen kinderen van tien tot vijftien scholen op. Dat is een enorme puzzel van medewerkers, vervoermiddelen en kinderen die overhoop moet worden gegooid,” zegt Bijlsma. „Tegelijkertijd hebben we minder medewerkers, want er zijn mensen ziek. Met weinig informatie vanuit scholen is die puzzel simpelweg niet meer te maken. Dan bestaat het risico dat fouten worden gemaakt en dat kinderen worden achtergelaten op schoolpleinen.” Ook worden niet bij alle scholen de kinderen al na een halve dag opgehaald en naar de bso gebracht; normaalgesproken begint de bso pas na een hele schooldag.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, bestrijdt dat scholen niet goed zouden communiceren. „Het is mijn stellige indruk dat het aantal scholen waar het niet goed loopt maar een klein percentage is.” Ook is het volgens haar „verre van onwil of een gebrek in communicatie. In deze periode krijg je het gewoon even niet geregeld zoals het was.” Den Besten vindt verder dat het „geen pas” geeft dat de brancheorganisaties voor kinderopvang „lelijk spreken” over de scholen. „Dat vind ik niet verstandig, we moeten het met elkaar oplossen.” Lees hier het hele artikel.