Enquête: samenwerking scholen en bso verloopt stroef

Scholen en kinderopvang zijn weer (gedeeltelijk) open vanaf maandag 11 mei. Maar de samenwerking tussen basisscholen en de buitenschoolse opvang verloopt in veel gevallen stroef, blijkt uit een enquête onder leden van de BK en BMK. Bron: Kinderopvangtotaal

Goede samenwerking. De branchepartijen zien dat er gehoor wordt gegeven aan dit advies: ‘De afgelopen dagen is zichtbaar geworden dat op veel plaatsen scholen inderdaad hele dagen onderwijs aanbieden en er in goede samenwerking met de bso een sluitend arrangement is gerealiseerd. Aan hen zeggen we: Heel veel dank! Samen zorgen we zo voor een goede start.’

Zeker helft van de scholen vaart eigen koers. Maar er zijn ook zorgen. ‘Helaas blijkt ook zeker de helft van de scholen zich niet te houden aan de uitgangspunten’, zegt Monique Vreeburg, voorzitter a.i. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. ‘Scholen is nadrukkelijk gevraagd om de keuze voor de indeling van het onderwijs goed met de kinderopvang af te stemmen en uit te gaan van hele dagen onderwijs. Op basis van de enquête moeten we constateren dat dit in veel gevallen niet gebeurd is. Scholen geven toch halve dagen les aan kinderen, of veranderen hun reguliere schooltijden. Dit doen ze zonder overleg met de kinderopvang. Daarmee ontstaat er tijdens onderwijstijd een gat tussen einde les en begintijd buitenschoolse opvang.’

Ouders moeten improviseren. Voor ouders betekent dit dat zij ook op de dagen dat hun kinderen naar school gaan nog steeds moeten improviseren.  Lees hier verder.