Advies luidt einde van kinderopvangtoeslag in

De kinderopvangtoeslag heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. Het kabinet wil toe naar een landelijke kinderopvangvoorziening die de overheid direct financiert. Dit heeft staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen (belast met Toeslagen) donderdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Bron: Volkskrant

Gratis, publiek gefinancierde kinderopvang voor alle kinderen tot 12 jaar is naar schatting 5,4 miljard euro per jaar duurder dan de bestaande kinderopvangregelingen. Die meerkosten vallen aanzienlijk lager uit als van ouders een (kleine) eigen bijdrage van circa 30 cent per opvanguur wordt gevraagd: dan is de schatkist maar 1,8 miljard euro per jaar extra kwijt. Nog eens zo’n 2 miljard euro per jaar kan de overheid besparen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) af te schaffen. Dat is een fiscale aftrekpost die, net als de kinderopvangtoeslag, beoogt de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen te stimuleren. Als kinderopvang gratis of bijna gratis wordt, is die extra fiscale stimulans niet langer nodig, suggereren de ambtenaren.Lees hier het hele artikel.

Lees hier het artikel dat Management en Kinderopvang aan dit onderwerp heeft besteed.