Handreiking 'Omgaan met armoede op scholen'

Onlangs is het eerste exemplaar van de handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' uitgereikt. Bron: Nieuwsbrief lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving, Hanzehogeschool Groningen

Lees hier meer over deze uitreiking. De handreiking werd in opdracht van de ministeries OCW en SZW geschreven door Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen). Zij werken nu in opdracht van Divosa en samen met het Nederlands Jeugd Instituut, de Kinderombudsman, Movisie en de werkplaatsen sociaal domein aan een soortgelijke handreiking voor jeugdprofessionals in het sociale domein. Graag de handreiking downloaden? Klik dan hier