Proeftuinen van het beroepsbeeld 

Het beroepsbeeld medewerker IKC wordt ingezet voor de vernieuwing van en de aansluiting tussen de opleidingen en de vraag van het werkveld. In drie regionale proeftuinen wordt op verschillende manieren onderzocht hoe de vragen van het werkveld vertaald kunnen worden naar een passend aanbod van professionalisering. Welke onderzoeksvragen zijn er geformuleerd en wat zijn de verwachte opbrengsten? Bron: Pact voor Kindcentra.

Het beroepsbeeld medewerker IKC laat een breed beeld zien van de rollen en taken die medewerkers uitvoeren in een IKC. Dat is mooi maar hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen de opleidingen en de praktijk? In navolging op de ontwikkeling van het beroepsbeeld besloot de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra een verdiepingsslag te maken door het inrichten van drie verschillende proeftuinen. In deze proeftuinen wordt op verschillende manieren onderzocht hoe de vragen van het werkveld vertaald kunnen worden naar een passend aanbod van professionalisering. Welke onderzoeksvragen zijn er geformuleerd en wat zijn de verwachte opbrengsten?

Proeftuin 1: Onderzoek effectieve praktijken van bestaande en nieuwe beroepsrollen

In deze proeftuin onderzoekt Hogeschool KPZ in Zwolle de nieuwe rollen binnen IKC’s die vervuld worden door studenten en alumni van de opleiding AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie. 
Hogeschool KPZ is in samenwerking met de partners op de Campus Kind en Educatie (hogeschool Viaa, en Mbo instellingen Landstede en Menso Alting) gestart met de AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie. KPZ doet onderzoek naar de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsrollen onder de huidige studenten en alumni van deze opleiding.

Proeftuin 2: Beroepsbeeld Medewerker IKC en de concretisering naar niveau 
In deze tweede proeftuin wordt gestart met een verdere concretisering naar niveau en functiedifferentiatie. De samenwerking van het landelijk opleidingenoverleg Ad Zorg, Welzijn, Educatie (14 hogescholen met een, niveau 5 Associate degree Ad PEP (Pedagogisch Educatief Professional) met PACT voor Kindcentra biedt een uitgelezen kans om het Beroepsbeeld Medewerker IKC verder door te ontwikkelen.

In het IKC werken professionals met verschillende opleidingsniveaus. De functiedifferentiatie naar MBO-3,4, HBO Ad/Ba en master is op dit moment aandachtspunt binnen de instellingen, gemeenten en brancheverenigingen. De onderzoeksvraag in deze proeftuin richt zich op de concretisering van het Beroepsbeeld Medewerker IKC voor de opleidingen op niveau 5.

Proeftuin 3: Opleiding afstemmen op het regionaal werkveld en context-based maken 
In de derde proeftuin werken Signum Onderwijs en Fontys Hogeschool Kind en Educatie samen aan het afstemmen van de opleiding op de praktijk.

Het opleiden van de professionals in IKC’s vraagt een nieuwe aanpak of liever gezegd een andere ‘context’, met andere werkwijzen waarin de nieuwe praktijk levensecht uitgeprobeerd, onderzocht, geëvalueerd en verder ontwikkeld wordt. Een continu proces waarin de scheidslijnen tussen opleiding-onderzoek-professionaliseren, verschillende opleidingen en opleidingsniveaus verder vervagen. Opleiden, leren en ontwikkelen vindt op de werkplek plaats in deze nieuwe Talent Ontwikkel Praktijk (TOP-context).