Bijeenkomsten passend onderwijs groot succes

In Zwolle, Eindhoven en Utrecht organiseerde Ouders en Onderwijs afgelopen week bijeenkomsten voor ouders over passend onderwijs. En dat was een groot succes. Er was steeds een hoge opkomst met veel betrokken ouders die blij waren dat hun stem gehoord werd. Bron: Ouders en Onderwijs

Het viel op dat veel ouders te maken krijgen met problemen die samenhangen met passend onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld niet geluisterd naar de behoefte van het kind, er is te weinig budget, de zorgplicht wordt niet nageleefd, of er wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Ouders & Onderwijs wil de standpunten vanuit het perspectief van de ouders in kaart brengen. Deze worden vervolgens onder de aandacht gebracht van de minister en de leden van de Tweede Kamer.

Ouders die hun ervaringen over opvoeden en onderwijs met O&O willen delen, kunnen zich altijd opgeven voor het Landelijk Ouderpanel. De uitslag van de onderzoeken zal worden meegenomen in de gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek.