Naar een nieuw aanbod voor de 3- tot 6-jarigen in het ikc

Er ontstaan steeds meer ikc’s waarin intensief wordt samengewerkt in de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar, in de peuteropvang, de groepen 1 en 2 van de basisschool en de buitenschoolse opvang. Bron: Childcare International.

Dat is niet verwonderlijk. De kinderen uit deze leeftijdsgroep passen goed bij elkaar. In deze fase ontwikkelen kinderen zich op basis van spelend leren en zelf ontdekken. Ook wel het ‘informele leren’ genoemd. Vanuit deze gedachte organiseerde ChildCare International begin november 2019 het Seminar Peuters en kleuters in het ikc. Ed Hoekstra bespreekt de bijdragen van de sprekers en vat de conclusies van dit seminar voor u samen. 

Paul Leseman constateert dat we in Nederland een lappendeken hebben gemaakt van onderwijskundige en opvangvoorzieningen voor deze leeftijdsgroep en dat het de hoogste tijd is om dit systeem te reorganiseren. Er bestaat een spanning tussen enerzijds de opvang met als uitgangspunt het spelend leren en anderzijds het schoolsysteem met formeel leren. Ons onderwijsmodel is al 100 jaar oud en gebaseerd op: controle, het opleiden van kinderen tot agrariër of fabrieksarbeider, top down en hiërarchisch, veel beperkingen, regels en eisen. Hij pleit ervoor om scholen te helpen met innoveren vanuit de kinderopvang en de school dus niet uit het centrum voor 0- tot 6-jarigen te verwijderen.
Er zijn twee soorten ikc’s, zegt Paul:
– ikc’s met een duidelijke sociale missie en visie, emancipatorisch, wijkgericht, het helpen van kinderen en ouders en dat die missie ook wordt gedragen door het team;
– ikc’s geboren vanuit praktische overwegingen: teruglopend leerlingenaantal of vanuit dwang van bestuur of gemeente (alleen nieuwbouw voor ikc’s)
Uit onderzoek blijkt dat de ikc’s met een sociale missie beter presteren en een prettigere werkomgeving voor medewerkers hebben. Dan blijkt het gekozen vve-programma van minder belang te zijn. Lees verder.