Factsheets 'risicovol spelen' en 'adviseren over veiligheid en gezondheid'

Bron: BOINK

Afgelopen jaar heeft BOINK twee themabijeenkomsten gehouden in het kader van 'veiligheid en gezondheid in de kinderopvang'. De informatie van die bijeenkomsten is samengevat in een factsheet die u nu kunt downloaden.

Factsheet risicovol spelen

"In samenwerking met VeiligheidNL willen we met deze factsheet oudercommissies, houders en professionals in de kinderopvang informeren over het belang van risicovol spelen en het aanbieden en begeleiden van risicovol spel in de kinderopvang. Ook komt aan de orde het adviesrecht van de oudercommissie op dit onderwerp.

Factsheets adviseren over veiligheid en gezondheid

Elke kinderopvanglocatie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) moet een actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid hebben. In het beleid is opgenomen hoe de organisatie de bewustwording creëert omtrent de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen. De oudercommissie heeft adviesrecht op dit beleid. Deze factsheet geeft oudercommissies houvast bij het adviseren over het veiligheids- en gezondheidsbeleid."