Toolkit “Kinderen in Armoede Zien” gepresenteerd

Jeanne van Berkel en Marjanne van Esveld hebben in opdracht van Preventief op Maat het onderwerp “Kinderen in armoede Zien!’ bij 10 organisaties door middel van diverse activiteiten neergezet. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een digitale Toolkit.

Onlangs werd de Toolkit gepresenteerd tijdens een expertmeeting. Hier waren 35 professionals aanwezig, afkomstig uit onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en sociale teams. Tijdens de bijeenkomst bogen zij zich over de vraag hoe zij in hun eigen praktijk kinderen in armoede kunnen “zien” en op welke manier zij kansen voor kinderen kunnen helpen creëren of uitbouwen.

De digitale Toolkit bestaat uit vier invalshoeken – thema’s en een aantal voorbeelden die bedoeld zijn om het onderwerp te kunnen agenderen, en daarnaast advies en suggesties voor over implementatie en borging binnen een organisatie.

De vier thema’s zijn: armoede signaleren, schaarste en (zelf)redzaamheid, veerkracht versterken//executieve functies, geld en geweld. Deze onderwerpen zijn gekozen om handvatten te geven voor leren signaleren en het delen van kennis.

“Kinderen in armoede Zien!” werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels.

De Toolkit “Kinderen in Armoede Zien!” is (gratis) te bestellen via armoedezien@preventiefopmaat.nl of te downloaden via onderstaande link.