Gezocht, IKC's van 0-14 of 18 jaar of IKC's die 'anders' organiseren.

De PO-Raad organiseert locatiedagen integrale kindcentra. In een serie van vier inspirerende en informatieve bijeenkomsten krijgen schoolbestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg en/ of gemeente de kans om te leren van de praktijk, door in gesprek te gaan met bestuurders en locatiemanagers van IKC’s.

Oproep.

Voor de IKC-dagen op locatie die de PO-Raad ook dit schooljaar zal organiseren, zijn we op zoek naar aansprekende voorbeelden van een IKC of brede school die structureel en zichtbaar werkt aan een doorgaande lijn van 10-14 of 10-18 jaar.

Ook zijn we op zoek naar IKC's waar creatief en 'anders' gewerkt wordt met het personeel waardoor flexibeler ingesprongen kan worden op personeelsknelpunten.

Kent u een dergelijke locatie, laat het ons dan weten! 
Job van Velsen, EtuConsult, 06-13758140/jobvanvelsen@etuconsult.nl 
Sarah Abbou, PO-Raad, 06-83985089/ s.abbou@poraad.nl