Onderwijs & Opvang: enquête over informatie-uitwisseling

Een onderzoek naar de behoefte aan onderlinge informatieoverdracht bij basisscholen en kinderopvangorganisaties kan bijdragen aan een goede doorlopende ontwikkellijn voor kinderen. Daarom vragen wij u mee te werken aan een enquête over informatie-uitwisseling tussen onderwijs en opvang. Ecorys verricht dit onderzoek in opdracht van de ministeries van OCW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Uw medewerking aan het onderzoek is van grote waarde. Bron: Rijksoverheid.

In opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet Ecorys, samen met Sardes en MOOZ, onderzoek naar de behoefte aan onderlinge informatieoverdracht bij basisscholen en kinderopvangorganisaties om een goede doorlopende ontwikkellijn te kunnen aanbieden voor kinderen. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder schoolleiders en (locatie)managers in de kinderopvang. Vanaf september 2019 kunt u de enquête over informatie-uitwisseling invullen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van Ecorys.

Uw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje aan Floor van Oort van Ecorys via Floor.vanoort@ecorys.com. Klik hier voor meer informatie.