‘Plannen kabinet voor kinderopvang zijn weinig ambitieus’

Uit de Miljoenennota en de begrotingen SZW en OCW blijkt dat het kabinet niet van plan is om nieuwe investeringen te doen in de kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang reageren teleurgesteld. Zij hadden gehoopt dat het kabinet het belang zou erkennen van investeren in de jongste generatie. Bron: KinderopvangTotaal

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) reageert teleurgesteld op de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. ‘We hoopten ambitie terug te lezen ten aanzien van het aanpakken van het personeelstekort, het versterken van de expertise en het imago van de kinderopvang en het bevorderen van integrale kindvoorzieningen,’ schrijft de BMK. Lees verder.