Hoe kan informatieoverdracht kinderopvang en school bijdragen aan ontwikkelingslijn?

Sardes, Ecorys en MOOZ starten een onderzoek naar de informatieuitwisseling over kinderen tussen kinderopvang en scholen. In het onderzoek wordt ook gekeken welke behoefte aan onderlinge informatieoverdracht er is om een goede doorlopende ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar. Bron: KinderopvangTotaal

 

Als een kleuter voor het eerst naar school gaat, wisselen crèche en school na toestemming van de ouders meestal informatie uit over het kind. Gaat het kind naar een bso dan gebeurt veelal hetzelfde. Maar hoe die informatie wordt uitgewisseld en welke informatie, daar is maar weinig over bekend. Om hier inzicht in te krijgen starten Ecorys, Sardes en MOOZ een onderzoek.

Doorlopende ontwikkelingslijn
Onderzocht zal worden welke manieren van informatieoverdracht goed werken en waar behoefte aan is als het gaat om informatieoverdracht. Ook wordt gekeken hoe de overdracht van informatie over kinderen bijdraagt aan een doorlopende ontwikkelingslijn voor 0-12 jarigen.
Gebruik zal worden gemaakt van literatuuronderzoek, interviews met informatie-experts, enquêtes onder schoolleiders in het basisonderwijs en kinderopvangmanagers, interviews met schoolleiders en kinderopvangmanagers en focusgroepsgesprekken.Lees verder.