Samenvatting Themadiscussie ‘Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs’

Op 5 juni organiseerde de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) samen met de sectorraad voor het primair onderwijs (PO-Raad) een branche-overstijgende dialoog. Bron: BMK

Onderwerp van deze vijfde themadiscussie zijn de uitdagingen waar beide sectoren mee te maken hebben, zoals het nijpende personeelstekort, de toenemende segregatie en de behoefte aan vernieuwende concepten. De zaal zit vol; 200 deelnemers afkomstig uit de kinderopvang en het onderwijs, zijn naar Sociëteit De Witte in Den Haag gekomen om met elkaar deze discussie te voeren! In de bijlage tref je een samenvatting van de middag.