Brochure Omgaan met armoede op scholen

Bron:Nieuwsbrief Lectoraat Jeugd, educatie en samenleving, Hanzehogeschool.

Associate lector Annelies Kassenberg heeft meegewerkt aan een brochure over omgaan met armoede op scholen. In de brochure staan inspirerende verhalen over scholen die elk in de dagelijkse praktijk op eigen wijze omgaan met armoede.
Kijk hier voor de brochure, die tot stand gekomen is door onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.