'Investeren in kinderen van 0-12 jaar, wat we weten'

Een literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman.

Ik heb al eerder kort aandacht besteed aan " Investeren in kinderen van 0-12 jaar" maar deze publicatie verdient, zeker zo aan het begin van het nieuwe schooljaar, een ereplaats. Ieder die werkt met kinderen zou deze publicatie moeten lezen. Dan is het geen kwestie meer van óf onderwijs en ovang samen zou moeten werken, maar hoe!

En trots zijn we op het feit dat Pauline Slot een deelsessie verzorgt op de 7e Landelijke IKC-dag, 20 september a.s.

Wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar)? In deze literatuurstudie, in opdracht van het Kinderopvangfonds en Pact voor Kindcentra, worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. 

De negen aannames zijn:

  1. Kansengelijkheid groeit door een goed en op elkaar aangesloten system voor opvang en educatie.
  2. Vroeg investeren in kinderen loont
  3. Deelname aan voorschoolse voorzieningen heeft positieve effecten op de ontwikkeling.
  4. De kwaliteit van hetvoorschoolse aanbod maakt het verschil.
  5. Kinderen halen achterstanden in bij vroege interventies.
  6. Een breed en gevarieerd hele-dagaanbod versterkt de ontwikkelings kansen en sociale competenties van kinderen. 
  7. Vroeger erbij en eerder erbij helpt.
  8. Interprofessionele samenwerking en continue professionalisering op de werkvloer zijn een sleutel voor kwaliteit .
  9. Samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg bevordert inclusive.

De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

Download hier de literatuurstudie