7e IKC dag, 20 september a.s.

Wie, wat, waar gaat het eigenlijk over?

Tijdens de IKC dag zullen we ook stil staan bij de zgn. doorgaande ontwikkelingsIijnen van jonge kinderen.

In één van de middagdeelsessies hebben we drie partijen gevraagd om  hun produkten mbt doorgaande ontwikkellijnen en kindvolgsystemen met de bezoekers te delen. 

Kinderen volgen van 0-7 jaar en eventueel ook aanbod/begeleiding plannen? Dat kan met de leer-en ontwikkelingslijnen van Driestar educatief in Konnect en Parnassys!

Inzichtelijk geeft inzicht in de ontwikkelingen van een peuter en het jonge kind op de basisschool (groep 1 t/m 3). Doelgericht exploreren, ervaren, ontdekken en spelen als basis voor het effectief registreren en volgen van de ontwikkeling van het jonge kind/kinderen of leerlingen.

Spel staat centraal in het observeren, evalueren en registreren met HOREB van De Activiteit. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden die HOREB biedt om  betekenisvolle activiteiten te plannen en observeren en om te reflecteren op de ontwikkeling van kinderen.

De deelsessie van Monica Mulder van de gemeente Groningen gaat over gelijke ontwikkelingskansen voor alle peuters. In Groningen, hebben alle peuters vanaf 2 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan peuteropvang van hoge kwaliteit. 

En natuurlijk hebben we ook praktijkvoorbeelden van IKC's. Bijvoorbeeld de deelsessie met als titel 'Volledige ontschotting voor 0 tot 7 jarigen dankzij het professionele team!' Vanuit het kindgerichte volgsysteem heeft stichting samenwijs kinderen van jongsaf aan in beeld. Pedagogische caoch en IB-er zorgen samen voor een betekenisvol passend aanbod per kind : welke ontwikkelingsgebieden vragen om ‘meer’ uitdaging of ‘weer’ begeleiding om spelenderwijs het kind gericht te stimuleren. De overgang van opvang en onderwijs is een natuurlijke omdat de kinderen al in een samengestelde groep van peuters en kleuters zitten. Voor meer info, zie www.ikcdag.nl