Een kindcentrum - waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren.

Een praktisch boekje over het hoe en waarom van een IKC.

Een praktisch boekje over werken aan én in een kindcentrum, geschreven door mensen met ervaring, ook in de praktijk. Job van Velsen en Yvette vervoort stonden, en staan, dagekijks in de praktijk van het IKC. Samen schreven zij dit lekker leesbare boekje voor iedereen in het onderwijs en kinderopvang: bestuurders, ondernemers, managers, schoolleiders, directeuren, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers van gemeenten en vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden en oudercommissies. Als inspiratie en hulp bij het realiseren van een integraal aanbod voor kinderen. Meer informatie, klik hier.