Nieuwe website Aardgasvrije Scholen

In het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en Frisse Scholen'  staat het leeraspect centraal. 11 pilots worden gestimuleerd om bij renovatie van een basisschool te sturen op een aardgasvrij en fris (binnenklimaat) concept.

Bron: Ruimte-OK

De ontwikkeling en toepassing van repeteerbare aardgasvrije oplossingen heeft hierbij de aandacht, zodat snelheid en kostendaling bij opschaling gerealiseerd kan worden.

Opgedane kennis en expertise wordt met de hele onderwijssector gedeeld. Bekijk hier de nieuwe website www.aardgasvrijescholen.nl met informatie over de verschillende pilots, praktijkvoorbeelden en kennisdocumenten over o.a. het investeringsverbod!