Handreiking flexibele onderwijstijden

Ook al krijgt de pilot Flexibilisering Onderwijstijden geen vervolg, een andere organisatie van onderwijs/IKC tijden is echt wel mogelijk. IKOOK ontwikkelde een praktische handreiking in samenwerking met diverse andere partijen Het ontwikkelen van deze handreiking is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van OCW.

 

Het bieden van maatwerk in onderwijs: dat is de ambitie die steeds meer scholen uitspreken. Maar wat betekent dit voor je onderwijs? Welke ervaringen zijn er al opgedaan? Dat zijn vragen die in deze handreiking worden beantwoord. Hierbij ligt de focus op vergaande invoering van maatwerk in onderwijs, gekoppeld aan flexibilisering in onderwijstijden die daarop kan volgen. We delen ervaringen van scholen die al langere tijd aan de slag zijn met de flexibilisering van hun onderwijs en onderwijstijden binnen het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd.