Doe mee aan de benchmark kinderopvang 2018

Kinderopvangorganisaties kunnen vanaf nu meewerken aan het sectorrapport kinderopvang 2018. Deze benchmark levert inzicht in de financiële resultaten en ontwikkelingen in de sector. Bron; Kinderopvangtotaal.

Het Waarborgfond kinderopvang publiceert jaarlijks in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders het sectorrapport kinderopvang. Het rapport maakt de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk.

Vet op de botten

Het jaarlijkse sectorrapport kinderopvang kan bijvoorbeeld laten zien wat de financiële gevolgen zijn van de invoering van de Wet IKK, eventuele schaalvergroting en of de sector in deze goede jaren voldoende vet op de botten kan krijgen voor de toekomst. Kinderopvangorganisaties kunnen meewerken door hun jaarcijfers in te leveren.

Lever jaarcijfers in

Het Waarborgfonds en de samenwerkingspartners roepen kinderopvangorganisaties nu op om de jaarrekening over 2018 digitaal aan te leveren. Daarnaast wordt aan de ondernemers om een paar korte vragen te beantwoorden.

Vul hier de vragenlijst van het Waarborgfonds in >>