Eerste resultaten uit onderzoek meertalige dagopvang

Kinderen die thuis Nederlands horen, scoren op de meertalige kinderopvang gemiddeld hoger op Engelse taken dan kinderen die naar de eentalige opvang gaan.

Bron: KinderopvangTotaal

Dat blijkt uit de eerste rapportage van het vierjarige experiment met meertalige dagopvang, waarmee het ministerie van SZW wil meten welke invloed meertalige dagopvang heeft op de taalontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar.

Na de puberteit hebben kinderen over het algemeen meer moeite met het verwerven van een tweede taal. Dat pleit ervoor om vroeg met een tweede taal te beginnen. Met het zogenoemde MIND (Meertaligheid in dagopvang)-project wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken welke invloed het aanbieden van een tweede taal (naast de moedertaal) heeft op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Lees verder.