Minister stopt experiment flexibele schooltijden 

Vanaf schooljaar 2020-2021 mogen basisscholen niet meer experimenteren met het afwijken van de traditionele schooltijden. Dit tot grote spijt van de deelnemende scholen. Minister Slob (Onderwijs) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat loslaten van de regels risico's voor de kwaliteit van het onderwijs met zich meebrengt. De PO-Raad vindt dat de minister eerst zijn nieuwe voorstel moet uitwerken, voordat hij het kind met het badwater weggooit.

Quote uit het eindrapport van de Inspectie;
"De belangrijkste aanbeveling die de inspectie op basis van dit onderzoek doet, is dat scholen alleen op basis van een weldoordachte aanpak en onder vooraf gestelde condities de mogelijkheid krijgen over te gaan tot de invoering van de in eerste instantie beperkte flexibele onderwijstijd." Bron: Rapport Flexibilisering Onderwijstijden, Inspectie van het onderwijs.inspectierapport

Lees hier het hele bericht van de PO-Raad.