Kohnstamm onderzoek, Kenmerken IKC's

Bron: Website Kohnstamm instituut.

In de periode augustus-september 2018 zijn interviews gehouden met directies van integrale kindcentra (ikc’s) die een voorhoedefunctie vervullen in de ikc-ontwikkeling. In deze ikc’s werken interprofessionele teams van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en zorgprofessionals samen met ouders. Deze praktijken verschillen in omvang, fase van ontwikkeling en aard van de populatie, maar wat zij delen is de ambitie om in de buurt waar kinderen en ouders leven inclusieve en rijke speel-leeromgevingen te creëren waarin voor ieder kind van 0-12 jaar een plek is. PACT voor Kindcentra, een project van Het Kinderopvangfonds, stimuleert deze ikc-ontwikkeling. Aan de zogenoemde Kennistafel van PACT werken ikc’s en wetenschappers samen aan kwaliteitsontwikkeling door kennisdeling en onderzoek.

Eén van de wensen is onderzoek naar de opbrengsten van Integrale Kindcentra. Om dergelijk onderzoek te kunnen doen is eerst nodig om in kaart te brengen wat de kenmerken zijn van deze innovatieve ikc’s en welke effecten of opbrengsten zij nastreven of beogen. Daarom is een kleinschalig onderzoek uitgevoerd onder tien ikc’s met als doel om te onderzoeken welke doelen ikc’s nastreven en welke organisatorische, didactische en pedagogische keuzen gemaakt zijn om aan deze doelen te werken. Download hier het rapport.