Factsheet Samenwerking in beeld

Bron: Website Oberon

De stand van het land 2019

Na een eerste meting in 20161 heeft Oberon nu opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In totaal hebben bijna 16002 respondenten van basisscholen, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en bestuurders kinderopvang aan het onderzoek mee gedaan. In deze factsheet presenteren we de belangrijkste bevindingen. Download hier de factsheet.