Onderzoek Oberon 2019. Samenwerking in beeld.

Bron: Website Oberon

De Nederlandse pedagogische infrastructuur voor kinderen van 0-12 jaar is al ruim twee decennia in beweging. Basisscholen en kinderopvangorganisaties zoeken elkaar op om de samenwerking aan te gaan, te versterken of verder uit bouwen met nieuwe partners. Onderzoeksbureau Oberon heeft opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het onderzoek is een vervolg op het eerste landelijke onderzoek in 2016 in opdracht van OCW en SZW en is dit keer gefaciliteerd door het Kinderopvangfonds. In dit rapport presenteert Oberon de uitkomsten van het onderzoek en wordt een representatief beeld geschetst van de stand van het land anno 2019 en van de trends die in deze samenwerking zichtbaar worden. Download hier het rapport.