BK, BMK, BOinK: ‘Herstel oude situatie clusteren bso’

BK, BOinK en BMK hebben een brief gestuurd naar de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de problemen rond het incidenteel clusteren in de bso onder de aandacht te brengen.

Bron: Kinderopvangtotaal

In deze brief verzoeken de organisaties gezamenlijk om op korte termijn te komen tot een werkbare oplossing voor alle partijen – kinderen, ouders en houders.

‘Herstel oude situatie’

De organisaties vragen de staatssecretaris Van Ark om herstel van de oude situatie, waarbij incidenteel clusteren tijdens vakantieperiodes en op margedagen mogelijk is met één contract en één LRKnummer (locatienaam). Daarnaast vragen zij staatssecretaris om op korte termijn te komen tot een werkbare, landelijke oplossing die voor alle partijen gelijk is en waarover ook eenduidig door GGD GHOR, Belastingdienst Toeslagen, Ministerie van SZW en de drie partijen kan worden gecommuniceerd.

‘Onnodige extra administratieve belasting’

BK, BMK en BOinK geven aan dat het in de praktijk bijna niet mogelijk is om ‘met behoud van flexibiliteit en kwaliteit van de kinderopvang bij incidenteel clusteren te voldoen aan de eis een contract te hebben voor elke bso-locatie waar het kind wordt opgevangen.’ Ze sommen in de brief een aantal problemen op, waar kinderopvangorganisaties tegen aanlopen. Zo is het volgens de brancheorganisaties een onnodige extra administratieve belasting voor kinderopvangorganisaties om in vakantieperiodes voor iedere andere locatie waar een kind terecht kan een extra contract op te stellen, of om het betreffende extra LRK-nummer aan de bestaande contracten toe te voegen.

Verschil per regio

Verder kaarten de organisaties aan dat het onwenselijk is dat ouders in het geval van incidentele opvang op een andere locatie elke keer aan de Belastingdienst toeslag op een ander LKR-nummer moeten aanvragen. Ook kaarten zij het regionale verschil in uitvoering van toezicht in GGD-regio’s aan.